VODA-ZDARMA.CZ HK Plus .r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: 495 582 100, 725 501 410
email: info@voda-zdarma.cz
www: www.voda-zdarma.cz


Voda a její kvalita

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pitná voda z vodovodu podléhá velmi přísné kontrole kvality vody. Ve vodě z kohoutku se sleduje na 100 ukazatelů kvality vody, některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. Kontrola kvality vody probíhá v akreditovaných laboratořích a je přísně kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody. Kontrola probíhá i přímo
u spotřebitelů. Supervizi provádějí orgány ochrany veřejného zdraví.

Na základě trvalého sledování kvality pitné vody můžeme zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.

O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo být každý spotřebitel informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. Výsledky rozborů najdou spotřebitelé na internetových stránkách vodárenských společností, v zákaznických centrech a v informačních materiálech společností.

Voda z vodovodu je šetrná k životnímu prostředí. Nepotřebuje obaly, sklady ani kamióny na přepravu. Navíc vám doma teče vždy čerstvá, protože je optimálně “uskladněná” v chladu a temnu ve vodovodním potrubí.

Vnitřní rozvody a kvalita vody

Za Vaším vodoměrem voda vstupuje do vnitřních vodovodních rozvodů a udržování kvality vody za vstupem do přípojky je pouze Vaší odpovědností, resp. odpovědností majitele objektu.

Vnitřními vodovodními rozvody rozumíme systém vodovodních trubek, spojek, kohoutků, ventilů umístěných za Vaším vodoměrem. Za horší kvalitu vody občas mohou zdánlivé maličkosti. Vše v podstatě závisí na kvalitě vnitřních rozvodů a na jejich řádné údržbě.

Zde jsou některé příklady toho, co může způsobovat znečištění vody u Vás doma: nepoužívané trubky a vodovodní příslušenství (staré kohoutky na zalévání, stará umyvadla atd.), kde se může držet stojatá voda a v ní pak dochází k množení bakterií; neudržované vodovodní baterie a filtry k nim přidávané jsou též příhodná místa pro tvorbu bakterií; zpětné nasátí vody je způsobeno kolísáním tlaku ve vodovodních trubkách: voda již použitá může být nahodile nasáta, a může tak způsobit znečištění veřejné vodovodní sítě; nefunkční zpětné klapky u praček nebo myček nádobí.

Pravidla potravinové hygieny - pro konzumaci vody

Před pitím, zejména ráno nebo po návratu z práce nebo víkendu, nechávejte vodu po dobu půl minuty odtéci. Takto „spotřebované“ množství vody odpovídá pouze jednomu spláchnutí toalety a vy budete mít jistotu, že voda, kterou konzumujete, je čerstvá. Na pití a vaření nepoužívejte teplou vodu z vodovodu.

Pravidla potravinové hygieny - pro skladování vody

Vodu uchovávejte v chladničce a pravidelně vyměňujte led do nápojů používejte pouze čisté nádoby a spotřebujte vodu do 24 hodin; ochraňujte vodu před prachem a zápachy. Doporučujeme vodu uchovávat mimo přístup vzduchu a světla, proto používejte uzavíratelné láhve nebo překryjte nádobu fólií. Nevystavujte vodu slunci.

Co může mít vliv na chuť vody?

Příčina může být  v domácích vodovodních rozvodech. Zvláštní chuť může být způsobená dlouhým zdržením vody v trubkách a také korozí materiálu trubek. Dále teplota vody ovlivňuje chuťové vlastnosti vody, pokud jsou rozvody teplé a studené vody těsně u sebe.

Citliví jedinci mohou cítit z vody chlór, ale ten je v pitné vodě nutný z hlediska povinného zdravotního zabezpečení.

Před natočením nechejte vodu odtéct – studená voda chutná lépe. Chlór na vzduchu pomalu vyprchá, nechejte tedy sklenici vody chvíli odstát, kapka citronu či šťávy také výrazně zlepší chuť.

Vždy je jistější pít odtočenou vodu z kohoutku (z veřejného vodovodu), která podléhá přísné kontrole. Do vodovodní sítě se pouští jen voda splňující limity vyhlášky ministerstva zdravotnictví a tato voda je zcela bez jakýchkoliv mikroorganismů.