VODA-ZDARMA.CZ HK Plus .r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: 495 582 100, 725 501 410
email: info@voda-zdarma.cz
www: www.voda-zdarma.cz


Voda a její výroba

Než se pitná voda dostane kohoutkem do domácností, musí projít úpravou a přísnou kontrolou. Technologické postupy úpravy vody jsou závislé na zdrojích, ze kterých se voda odebírá. Zdrojem pitné vody, kterou dodávají vodárenské společnosti, jsou zhruba z poloviny zdroje podzemní, dále jde o povrchovou vodu, která se v naprosté většině případů odebírá z vodárenských nádrží nebo horních toků řek, které nejsou znečištěné odpadními vodami. Okolo těchto jasně určených zdrojů jsou vyhlášena ochranná pásma a jsou v nich uplatňována přísná pravidla. Někde jde do veřejné vodovodní sítě směs podzemní a upravené povrchové vody.

Pokud je pitná voda vyráběna z povrchové vody, musí se do vody přidat tzv. srážedlo (síran hlinitý - koagulační činidlo), které ve vodě vytvoří vločky, jež mají schopnost na sebe vázat nečistoty obsažené v povrchové vodě. Vytvořené vločky se zachycenými nečistotami se následně odstraňují na pískových filtrech. Bez této látky by nebylo možno vodu z povrchových zdrojů upravit.

Všechny chemické látky používané při úpravě pitné vody musí splňovat zákonem předepsané požadavky a jejich používání musí být státními orgány schváleno. Do čisté vody se přidává chlór kvůli hygienickému zabezpečení. V některých úpravnách vody se do vody ještě přidává ozón, aby se zlepšily chuťové vlastnosti vody.

Pitná voda je pak systémem vodovodních přivaděčů a řadů rozváděna do obcí a měst až ke spotřebitelům. Kontrola pitné vody je prováděna jak v úpravně vody, tak v distribučním systému, vodojemech a také přímo u spotřebitelů. Kontrole kvality vody je věnována mimořádná pozornost.

Z výsledků dlouhodobého sledování kvality pitné vody vyplývá, že kvalita dodávané pitné vody vodárenskými společnostmi v České republice zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.